Ψάχνοντας μέσα στην ασάφεια των μοντέλων να βρούμε βάσιμες ενδείξεις για την προοπτική του καιρού το επόμενο διάστημα καταλήγουμε απλά σε έναν σχολιασμό της διαφαινόμενης κατάστασης.

 

Ξεκινώντας από τα χρονικά εγγύτερα, αυτός ο εκτεταμένος αντικυκλώνας (σύστημα υψηλών πιέσεων) ή το περιβόητο omega blocking (που τελικά δεν ήταν και ακριβώς έτσι) πάνω από το σύνολο σχεδόν την Ευρώπης (σχήμα 1), εκτόπισε και θα συνεχίζει να εκτοπίζει για λίγο ακόμα κάθε καιρική δραστηριότητα από την Ευρώπη, πλην ελαχίστων περιοχών (πχ. νότια και ανατολική Ελλάδα και τα πολύ βόρεια της Ευρώπης). Σταδιακά βέβαια φαίνεται να καταρρέει όπως λέμε στην “μετεωρολογική αργκό”, δηλαδή να απομακρύνεται πάνω από τη νΕυρώπη και να μετακινείται προς νοτιότερα γεωγραφική πλάτη.

Σχήμα 1 – Χάρτης ατμοσφαιρικής πίεσης για τις 24/11/2020 (www.weatheronline.co.uk)

 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάρρευση αυτή θα λάβει χώρα στην ανατολική μεριά της Μεσογείου, όπως συνήθως γίνεται. Στο σχήμα 2 φαίνεται η διασπορά των βοηθητικών μοντέλων του GFS, η με απλά λόγια η συμφωνία (χαμηλές τιμές διασποράς) ή όχι (υψηλές τιμές διασποράς) μεταξύ των μοντέλων πάνω από την Ευρώπη. Η κατάρρευση φαίνεται να λαμβάνει χώρα (πάντα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του GFS) σταδιακά από τις 27/11/2020 και μετά (χαμηλές τιμές διασποράς πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η ατμοσφαιρική πίεση θα παραμείνει υψηλή).

Σχήμα 2 – Διασπορά των βοηθητικών μοντέλων του GFS όσον αφορά την ατμοσφαιρική πίεση στην μέση στάθμη της θάλασσας. (www.weatheronline.co.uk)

 

Ψάχνοντας να βρούμε τι θα μπορούσε να συμβεί προς το τέλος του μήνα, αυτό που για την ώρα έχουμε σαν στοιχείο είναι η μάλλον σταδιακή επικράτηση υψηλότερων πιέσεων στη Σκανδιναβία. Έχουν ξεκινήσει να το δείχνουν και τα δύο κύρια μοντέλα (ECMWF και GFS). Ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς ο χάρτης διασποράς στο σχήμα 3 δείχνει μία σχετική βεβαιότητα σε ένα τέτοιο σενάριο, αλλά υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά στο σχήμα και την έκτασή του αντικυκλώνα σε εκείνη την περιοχή. Παράλληλα, πάντως υπάρχει και η τάση η “Ατλαντική δραστηριότητα” (συστήματα χαμηλών πιέσεων) να περιορίζεται σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

 

Σχήμα 3 – Διασπορά των βοηθητικών μοντέλων του GFS όσον αφορά την ατμοσφαιρική πίεση στην μέση στάθμη της θάλασσας στις 29/11/2020.

 

 

Δείτε επίσης: Αρκτικός κύκλος: Χαμηλή παγοκάλυψη με προοπτική ανάκαμψης (χάρτες & διαγράμματα)

 

Τέλος, οι δείκτες ΑΟ και ΝΑΟ αρχίζουν να υπονοούν κάποια αλλαγή. Η τάση του ΝΑΟ δείχνει ότι η “ατλαντική δραστηριότητα” ενδεχομένως θα περιοριστεί, ενώ ο ΑΟ θέλει μία επίσκεψη ψυχρών αερίων μαζών σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Και οι δύο δείκτες πάντως για την ώρα αν και εμφανίζουν μία σαφή τάση (πτωτική), δεν δείχνουν και πολύ “αποφασιστικοί”, καθώς υπάρχουν προγνωστικά μέλη τους που υποδεικνύουν διαφορετικά σενάρια.

 

Σχήμα 4 – Δείκτες Arctic Oscillation (ΑΟ) και North Atlantic Oscillation (ΝΑΟ) μέχρι σήμερα και η πιθανή εξέλιξη τους μέσα στον Δεκεμβρη (ΝΟΑΑ).

 

Στο δια ταύτα

Δυστυχώς δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα από τα δεδομένα μας αυτή τη στιγμή. Αν θελήσουμε ωστόσο να κάνουμε παραδοχές, όπως πχ ο περιορισμός της Ατλαντικής δραστηριότητας βορειότερα και η ανάπτυξη αντικυκλωνικών πιέσεων στην Σκανδιναβία, τότε θα έπρεπε να περιμένουμε την κατάβαση ψυχρότερων αερίων μαζών από τον αρκτικό κύκλο μέσω της Σκανδιναβίας/δυτικής Ρωσίας στην Ευρώπη. Η κυκλοφορία πάντως δεν είναι ακριβώς αδιάφορη και αφήνει σενάρια για χειμερινό καιρό στην έναρξη του Δεκέμβρη στην ανατολική Ευρώπη. Το πού και το πώς είναι δύσκολο να απαντηθεί για την ώρα.