Αρκετά μεγάλες θερμοκρασιακές αποκλίσεις από τους μέσους όρους, παρατηρήθηκαν τους 2 τελευταίους μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στα παρακάτω διαγράμματα, φαίνεται η απόκλιση από τον Μ.Ο. για τον αντίστοιχο μήνα. Εντυπωσιάζει ο Αύγουστος οπου μέχρι τώρα, έχει έως και +3,5 βαθμούς επάνω από τον Μ.Ο.! Υπαρκτό βέβαια το ενδεχόμενο να ‘μαζευτεί’ η απόκλιση, με την πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές της νέας εβδομάδας.
jkhkj78788888

ghjggj78979889