ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10-12 ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΑΠΟΨΕ στις περιοχές γύρω απο την κοιλάδα του Αξιού και γενικά την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ενα αρκετά σπάνιο φαινόμενο θα παρατηρηθεί, αυτό της < Παγωμένης Βροχής> . Η αιτία είναι ο βαρδάρης, ο οποίος θα φέρει στην επιφάνεια πολύ χαμηλότερες ( αρνητικές) θερμοκρασίες, ενώ την ίδια ώρα στα ψηλότερα στρώματα θα υπάρχουν θερμότερες αέριες μάζες. Ετσι θα εκδηλωθούν βροχές με θερμοκρασίες κοντά ή και κάτω απο τους μηδέν βαθμούς κελσίου για λίγη ώρα. 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ***