Ισχυρά καθοδικά ρεύματα απο την καταιγίδα, όπως αποτυπώθηκαν στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης