ΚΑΜΕΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η κάμερα είναι τοποθετημένη στα Άγραφα Ευρυτανίας σε υψόμετρο … με θέα … και είναι ιδιοκτησία της ….

Γωνία θέασης της κάμερας στα Άγραφα Ευρυτανίας