ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η κάμερα είναι τοποθετημένη σε υψόμετρο 590μ. στο Ασπρόχωμα Ελασσόνας Λάρισας με θέα στις δυτικές πλαγιές του Ολύμπου και είναι ιδιοκτησία του Δημήτριου Τσότσικα.

Κάμερα Ελασσόνας

Γωνία θέασης της κάμερας στο Ασπρόχωμα Ελασσόνας Λάρισας: