ΚΑΜΕΡΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η κάμερα είναι τοποθετημένη σε υψόμετρο 560μ. στο Νευροκόπι του νομού Δράμας με θέα στον βορειοανατολικό ορίζοντα.
Γωνία θέασης της κάμερας στο Νευροκόπι Δράμας: