ΚΑΜΕΡΑ Χ/Κ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – (Live-Streaming)

Η κάμερα είναι τοποθετημένη σε υψόμετρο … με θέα … και φιλοξενείται από …..

Γωνία θέασης της κάμερας του Χ/Κ Περτουλίου Τρικάλων: