Χιονοστρόβιλος σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στα βουνά της βόρειας Νορβηγίας. Δείτε το βίντεο.

 

Ο χιονοστρόβιλος (snow devil) παρατηρήθηκε σε ορεινή περιοχή της βόρειας Νορβηγίας (περιοχή Troms). Σθνήθως τέτοια φαινόμενα οφείλονται στον συνδυασμό ενισχυμένων ανέμων και έντονου αναγλύφου που μπορεί να προκαλέσει τυρβώδη επιφανειακή ροή.