Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου DISARM*, αποτύπωσε τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές -που έκαψαν τουλάχιστον 200 στρέμματα η κάθε μία- την περίοδο 2000-2016 κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου Μάιο-Οκτώβριο.

Τα ακόλουθα διαγράμματα/σχήματα παρουσιάζουν το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών σε μηνιαία και ετήσια βάση, καθώς και ανά δήμο.

ΕΑΑ πυρκαγιές χάρτης

(Σημ. Ο παραπάνω χάρτης αφορά τους δήμους απ’όπου ξεκίνησε η δασική πυρκαγιά)

 

*DISARM – Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM. Το πρόγραμμα DISARM εκτελείται  στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG-BALKAN MED το οποίο χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Καταλήγοντας, το ΕΑΑ ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παροχή των στοιχείων δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: GreenAgenda

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.