Εμφανώς πιο εκτεταμένη εμφανίζεται φέτος η παγοκάλυψη στο βόρειο τμήμα της Αμερικανικής ηπείρου. Ο χειμώνας 2017-2018 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας από τους δριμύτερους χειμώνες για τη βόρεια Αμερική, λόγω κυρίως των βίαιων ψυχρών εισβολών που κατάφερναν να επηρεάζουν σημαντικά τον καιρό περιοχών με πολύ μικρό γεωγραφικό πλάτος (που στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα αντιστοιχούν σε κεντροβόρειες περιοχές της Αιγύπτου, Λιβύης και Αλγερίας). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη φαίνεται ότι υπάρχει αυξητική τάση τέτοιων επεισοδίων στο βορειοανατολικό κομμάτι των ΗΠΑ [Huang et al., 2017].

Στις δορυφορικές που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την παγοκάλυψη την ίδια μέρα πέρσυ και φέτος στη βόρεια Αμερική. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι στο ανατολικό τμήμα, η παγοκάλυψη εκτείνεται έως και 10-12° νοτιότερα σε σχέση με πέρσυ.

 

Αναφορές
Huang, H., J. Winter, and E. C. Osterberg. “Mechanisms of the Extreme Precipitation Jump in the Northeastern United States after 1996.” AGU Fall Meeting Abstracts. 2017.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.