Παρακάτω, μια σούμα όλων των μοντέλων όπως έιναι μέχρι αυτή την ώρα ( πρωι παρασκευης) σε σχέση με την εξέλιξη της νέας εβδομάδας. Με άσπρο, οι περιοχές οπου η πιθανότητα να δούνε ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΣΗ ξεπερνά το 70% , και ταυτόχρονα τα ενδεικτικά υψόμετρα απο τα οποία αυτή θα ξεκινάει ( χιονόπτωση θα παρατηρηθεί και χαμηλότερα με βάση τα στοιχεία όπως έχουν ).

Untitled