Πολύ νερό αναμένεται να πέσει αύριο ΠΕΜΠΤΗ και μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ κατά περιόδους σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας. Παρακάτω ο χάρτης κατανομής αξιόλογων φαινομένων σύμφωνα και με τα νεότερα δεδομένα.
ceb5cebbcebbceb1ceb4ceb1122