Καταιγίδα φαίνεται να πληττει την Αττική σήμερα λίγο μετά την αλλαγή της ημέρας με ηλεκτρική δραστηριότητα κυρίως στον Σαρωνικό . Οι παράγοντες που συγκλίνουν  σε αυτό είναι πολλοί .  Αρχικά, συνεσφιγμένο μέτωπο από νοτιοδυτικά θα περάσει πάνω από την Αττική και θα δημιουργήσει μια θερμού τύπου σύσφιξη πάνω από την Αττική (ο προυπάρχων αέρας είναι ψυχρότερος) .

Βλέπετε το συνεσφιγμένο μέτωπο (μωβ γραμμή) πάνω από την Αττική.

 

Επίσης, θα δημιουργηθεί μια επιφανειακή (950mb) ανεμολογική σύγκλιση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής που θα ενισχύσει τα φαινόμενα.

Βλέπετε τον άξονα της σύγκλισης (με την κόκκινη γραμμή)

 

Τέλος, η Αττική θα βρεθεί στην αριστερή έξοδο (βλ. κόκκινη περιοχή δίπλα στον αεροχείμαρρο) του αεροχείμαρου (ισχυροί άνεμοι στην ανώτερη ατμόσφαιρα) όπου ως γνωστόν αναπύσσονται ανοδικά ρεύματα άρα και εν δυνάμει αστάθεια .

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στον παρακάτω αναλυτικό χάρτη .