Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται το κέντρο του Αζορικού αντικυκλώνα να παραμείνει στην περιοχή γένησής του, ενώ πιθανές εξάρσεις του βορειοανατολικότερα θα μπορούν να καταστήσουν δυνατή την κατάβαση ψυχρότερων αερίων μαζών στα κεντρικά και ανατολικότερα τμήματα της Ευρώπης. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις και εφόσον η ράχη υψηλών πιέσεων δεν καταφέρνει να τοποθετηθεί ή και εδραιωθεί βορειότερα (Αγγλία/Σκανδιναβία), οι πιθανότητες για κατάβαση σημαντικού ψύχους στη χώρα μας είναι ελάχιστες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον υπάρξουν κυκλογενέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, θα συμβαίνουν εναλλαγές του καιρού με σύντομες κακοκαιρίες, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν χιονοπτώσεις κατά βάση σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.