Δείτε εδώ τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.