Συχνά ακούμε τον όρο θαλάσσια αύρα, κυίως τους θερμούς μήνες του έτους. Τι είναι όμως αυτό το φαινόμενο και πως δημιουργείται;

Η θαλάσσια αύρα είναι ο άνεμος που έχει διεύθυνση από τη θάλασσα προς την στεριά και δημιουργείται κατά τις θερμές ώρες μίας θερινής ημέρας εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και ξηράς.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τι διάρκεια μίας ηλιόλουστης θερινής ημέρας, η ξηρά, λόγω της χαμηλής της θερμοχωρητικότητας, θερμαίνεται γρήγορα με αποτέλεσμα και τα παρεδάφια στρώματα αέρα να θερμαίνονται. Ο νεοδημιουργηθείς θερμός αέρας όντας αραιότερος ανέρχεται προς τα πάνω και τη θέση του λαμβάνει ψυχρότερος αέρας που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα (η οποία διατηρεί χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την ξηρά εξαιτίας της μεγάλης θερμοχωρητικότητάς της). Με αυτόν τον τρόπο δηημιουργείται μία ροή από τη θάλασσα προς την ξηρά, η οποία όπως προαναφέρθηκε, ονομάζεται θαλάσσια αύρα.

Η θαλάσσια αύρα παρουσιάζει μέγιστη ένταση τις μεσημβρινές ώρες (ενδεικτικά το διάστημα 14:00 με 17:00) φτάνοντας έως και 10-30km μέσα στην ξηρά, κάτι που εξαρτάται και από την μορφολογία της περιοχής και την πιθανή ύπαρξη αστικού περιβάλλοντος, το όποιο λόγω της τραχύτητας επιβραδύνει σημαντικά τον εν λόγω άνεμο.

Μπορείτε πάντα να ακολουθείτε συζητήσεις μεταξύ των μελών μας στο γκρουπ του Northmeteo και να παρακολουθείτε καιρικά βίντεο στο κανάλι μας στο youtube.

Μηχανισμό θαλάσσιας αύρας (Πηγή: MetEd)