ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Στην τρέχουσα ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε τα συγκριτικά διαγράμματα που προκύπτουν από τους σταθμούς του δικτύου μας στο νομό Δράμας. Σκοπός μας είναι η πιο εύκολη παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών της πόλης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα έχουν χρονική ανάλυση 10min.

.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 10ΛΕΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΥΕΤΟΥ