ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην τρέχουσα ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε τα συγκριτικά διαγράμματα που προκύπτουν από τους σταθμούς του δικτύου μας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Σκοπός μας είναι η πιο εύκολη παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών της πόλης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα έχουν χρονική ανάλυση 10min.

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 10ΛΕΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΑΓΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η αισθητή θερμοκρασία είναι ένας δείκτης που μας βοηθάει να καταλάβουμε ποιά είναι η πραγματική αίσθηση του ψύχους ή της ζέστης από το ανθρώπινο σώμα. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψιν του την θερμοκρασία, την υγρασία και την ένταση του ανέμου. Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό αυτού του δείκτη, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίζεται διαφορετικά ανάλογα με την παρατηρηθείσα θερμοκρασία, μπορείτε να βρείτε εδώ.

48-ΩΡΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

Οι διαφορές μεταξύ σταθμών εντός και εκτός της πόλης μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το μικροκλίμα της πόλης. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα χρησιμοποιούμε τρεις διαφορές. Η μία αφορά μεταξύ των δύο αστικών σταθμών Λευκού Πύργου και Κηφισιάς, η οποία μας δείχνει το διαφορετικό μικροκλίμα αστικών περιοχών κοντά και μακρυά από τη θάλασσα. Οι άλλες δύο αφορούν τη διαφορά αστικής περιοχής (Κηφισιάς ή Λευκού Πύργου) με την μη-αστική περιοχή του Ανατολικού δυτικά της πόλης, με σκοπό την απεικόνιση της έντασης της αστικής θερμικής νησίδας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το φαινόμενο της αστική θερμικής νησίδας μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα LIFE-ASTI.

station_graphs